nasze usługi

Poradnictwo i pomoc prawna

 • sprawy z zakresu prawa cywilnego
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego
 • postępowanie cywilne
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
  i prawa pracy
 • sprawy karne
 • sprawy wykroczeniowe
 • sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw

 • prawo spółek
 • obsługa zarządu i rad nadzorczych
 • postępowanie rejestracyjne przed KRS
 • spory zbiorowe
 • sprawy pracownicze
 • zastępstwo materialno prawne
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego
 • windykacja należności
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • postępowanie polubowne i arbitraż
 • sprawy karne gospodarcze